Zakres usług

W życiu każdego z nas zdarzyć się mogą różne, nie dające się przewidzieć sytuacje, w których konieczna stać się może pomoc wykwalifikowanego prawnika, który pomoże w rozwiązaniu napotkanego problemu. Dlatego też pragnę wskazać, iż oferujemy szeroki zakres usług obejmujący większość podstawowych gałęzi prawa, z którymi na co dzień mamy do czynienia.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym, na które składają się sprawy zarówno z zakresu stosunków pomiędzy małżonkami:

a także zagadnienia :

oraz tematyka dotycząca umów majątkowych małżeńskich, do których należy zaliczyć:

również w sprawach pomiędzy rodzicami i dziećmi, jak również pomiędzy rodzeństwem oraz pozostałym członkami rodziny, do których zaliczyć należy sprawy dotyczące:

oraz sprawy dotyczące innych zobowiązań członków rodziny, do których zaliczyć należy:

Prawo spadkowe

Specjalizujemy się w prawie spadkowym, poprzez doradztwo i pomoc zarówno w czynnościach za życia spadkodawcy, jak również po śmierci spadkodawcy, do których zaliczyć należy przede wszystkim:

Prawo cywilne

Zajmujemy się również tematyką szeroko pojętego prawa cywilnego, do którego zaliczyć możemy:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczymy swe usługi z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, do których zaliczyć należy:

ponadto sprawy związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związane z nimi sporządzanie odwołania od decyzji ZUS-u, reprezentacja przez Sądem Pracy i Ubezpieczeń społecznych

Prawo karne

Zajmujemy się zagadnieniami prawa karnego, do zakresu którego zaliczyć można:

Prawo Gospodarcze i prawo spółek handlowych

Skupiamy swoją praktykę na pomocy podmiotom gospodarczym, poprzez:

ponadto oferujemy stałą kompleksową obsługę prawną firm i przedsiębiorstw polegającą na przygotowywaniu projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, przygotowywanie projektów uchwał, jak również tworzenie sprawozdań zarządu oraz rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia oraz wiele innej niezbędnej dokumentacji.

Prawo administracyjne

Zajmujemy się również tematyką prawa administracyjnego oraz postępowania sądowo – administracyjnego polegającego na:

Drukuj