Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Świadczymy swe usługi z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, do których zaliczyć należy:

ponadto sprawy związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związane z nimi sporządzanie odwołania od decyzji ZUS-u, reprezentacja przez Sądem Pracy i Ubezpieczeń społecznych

Drukuj