Prawo Gospodarcze i prawo spółek handlowych

Skupiamy swoją praktykę na pomocy podmiotom gospodarczym, poprzez:

ponadto oferujemy stałą kompleksową obsługę prawną firm i przedsiębiorstw polegającą na przygotowywaniu projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, przygotowywanie projektów uchwał, jak również tworzenie sprawozdań zarządu oraz rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia oraz wiele innej niezbędnej dokumentacji.

Drukuj