All for Joomla All for Webmasters
  • Start
  • Blog
  • Czy nasz czworonożny przyjaciel musi mieć smycz i kaganiec podczas spaceru?

Czy nasz czworonożny przyjaciel musi mieć smycz i kaganiec podczas spaceru?

Pamiętać musimy, że nieznajomość prawa w jakimkolwiek zakresie szkodzi, jednakże trudno jest znać wszelkie obowiązujące przepisy, bowiem na co dzień większości z nich nie wykorzystujemy i nie potrzebujemy. Dobrze jest jednak poznać te regulacje, które nas dotyczą lub które mogą nas dotyczyć. 

 

Ponieważ wielu z nas posiada czworonożnego przyjaciela chciałabym przybliżyć Czytelnikom kwestię tego, czy i kiedy pies musi mieć smycz oraz kaganiec. Jest to o tyle ważne, bowiem wielu z Nas tak naprawdę nie wie czy pies na spacerze musi być prowadzony na smyczy i czy musi mieć założony kaganiec, jak również wielu z Nas uważa, że psa można puszczać wolno wtedy, kiedy np. straż miejska nie widzi. 

 

Czy pies musi mieć smycz i kaganiec

 

Ponieważ wiedzę w tym zakresie najczęściej czerpiemy z tego, co usłyszymy, toteż musimy mieć świadomość, iż brak wiedzy w tym temacie może się dla nas okazać negatywny w skutkach. Niejednokrotnie każdy z nas słyszał, że ,, przecież w sumie to nie ma takiego przepisu, który by nakazywał, że pies musi mieć smycz i kaganiec lub że pies musi mieć smycz i kaganiec, nie można sobie tak po prostu chodzić z psem puszczonym luzem’’ - zatem, co jest prawdą a co mitem ?

 

Ustawa o ochronie praw zwierząt i Kodeks Wykroczeń

 

Prawdą jest, że nie ma przepisu, który wprost nakazywałby zakładanie psu smyczy czy kagańca, jednakże powyższy obowiązek wynika z przepisów Ustawy o Ochronie Zwierząt oraz przepisów Kodeksu Wykroczeń. Ustawa o ochronie praw zwierząt, a konkretnie art. 10 a ust. 3 zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Oczywiście zakaz ten nie dotyczy to ogrodzonego terenu prywatnego, zatem jeśli mamy odpowiednio zabezpieczone podwórko, nasz pupil może swobodnie biegać bez smyczy i bez kagańca. W Kodeksie Wykroczeń znajdziemy natomiast zapis art. 77, który mówi o tym, że  kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.  

Inne przepisy, regulaminy, prawo miejscowe

Ponieważ z żadnego z tych przepisów nie wyczytamy wprost absolutnego zakazu spuszczania psa ze smyczy czy zdejmowania mu kagańca, toteż aby znaleźć odpowiedź na zadawane pytanie należy sięgnąć głębiej, a mianowicie do aktów prawa miejscowego i regulaminów obowiązujących na terenie miejscowości, w której zamieszkujemy. Nie będziemy analizować regulacji w tym zakresie w każdej gminie, ale zajmiemy się naszą małą ojczyzną jaką jest Człuchów i gmina miasta Człuchów. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Człuchowie - Uchwała Nr XXX.201.2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów z dnia 12 grudnia 2012 r. w § 5 została uregulowana kwestia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

Wskazywany przepis wskazuje, że do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe w odniesieniu do psów należy:

1. wyposażenie psa w obrożę, a przypadku psów uznawanych za agresywne – w kaganiec,

2. oraz prowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w nałożonym kagańcu.

 

Ponadto w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych właściciel jest obowiązany:

1. do stałego i skutecznego dozoru, 

2. niewprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., 

3. jak również niewprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady miejskiej.

 

Zatem na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy na terenie miasta Człuchów oraz gminy miasta Człuchów winny być wyprowadzane na smyczy. 

 

Dodatkowe wymagania są stawiane w wypadku psów rasy uznanej za agresywną. Taki pies musi mieć obowiązkowo założony kaganiec. Do ras uznanych za agresywną zaliczane są psy rasy: amerykański pitbulterier, pies z Majorki, buldog amerykański, dog argentyński, dog kanaryjski, tosa, rottweiler, akbash dog, anatolian, moskiewski pies stróżujący oraz owczarek kaukaski. Rasy uznawane za agresywne znajdziecie Państwo w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Pamiętajmy, że na trzymanie któregoś z tych psów należy mieć ponadto specjalne zezwolenie.

 

Co więcej wskazywany powyżej przepis reguluje również kwestię zwolnienia przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości – zatem zwolnienie psa ze smyczy może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

W ramach ciekawostki pragnę wskazać, że przywoływany powyżej Regulamin zobowiązuje równocześnie właścicieli i opiekunów zwierząt domowych do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. Regulamin wskazuje ponadto, że powstałe nieczystości winny być umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, które mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów.

Sprawdzaj swoje przepisy

 

Na koniec pragnę Państwu wskazać, że na przykładzie niniejszego artykułu warto jest znać przepisy dotyczącego tego, czy Nasz pupil musi mieć smycz i kaganiec podczas spaceru, dlatego tez warto jest zapoznawać się z regulaminami porządkowymi obowiązującymi na terenie miejscowości, w której mieszkamy.

 

Jednocześnie, dobrze jest również poznać przepisy obowiązujące u przewoźnika, jak w przypadku komunikacji miejskiej, czy też innego przewoźnika, którym zamierzamy podróżować dalej – wobec tego planując wyjazd ze swoim czworonożnym przyjacielem warto zapoznać się z przepisami w tym zakresie u przewoźnika z usług którego zamierzamy korzystać, jak również obowiązującymi przepisami na terenie miejscowości, do której się wybieramy. Zatem, tak ważnym jest, aby znać nakazy i zakazy obowiązujące w danym miejscu, aby uniknąć odpowiedzialności za naruszenie omawianych powyżej przepisów.

 

Drukuj E-mail